Lång-SM prep (2018-09-06)
Categoría: Träning
Mapa/área: Skatås
País: Sverige
Distance: 7.2 km
Time: 56:51
Svårforcerad terräng. Jobbigt med branta kanter utan riktiga passager.All set för lång-sm.
Show comments (0)
 
Lång-SM prep (2018-09-06) Lång-SM prep (2018-09-06)